شنیدن یکی از بهترین راه های یادگیری و کسب دانش است
شنیدن صدای انسانهای دیگر و راه پیدا کردن به افکار دیگران از طریق گوش دادن ، تاثیر زیادی در پابرجایی روابط انسانی داشته است برای همین رادیو خیلی راحت در جوامع انسانی گسترده شد . رادیو ویرا صدای گردشگری ایران است . داستان آن زمانی شروع شد که خانه گردشگری ویرا ویدیو های آموزشی را تولید کد و به این فکر افتاد که بتواند در اوقات بیشتری در کنار مخاطبان خود باشد و پیوند بیشتری بین متخصصان و فعالان حوزه گردشگری و علاقمندان فراهم کند .

null

رادیو ویرا

آذر ۹۹ - قسمت اول

شنیدن صدای انسانهای دیگر و راه پیدا کردن به افکار دیگران از طریق گوش دادن ، تاثیر زیادی در پابرجایی روابط انسانی داشته است برای همین رادیو خیلی راحت در جوامع انسانی گسترده شد . رادیو ویرا صدای گردشگری ایران است .

آذر ۹۹ - قسمت دوم

شنیدن صدای انسانهای دیگر و راه پیدا کردن به افکار دیگران از طریق گوش دادن ، تاثیر زیادی در پابرجایی روابط انسانی داشته است برای همین رادیو خیلی راحت در جوامع انسانی گسترده شد . رادیو ویرا صدای گردشگری ایران است .

آذر ۹۹ - قسمت سوم

شنیدن صدای انسانهای دیگر و راه پیدا کردن به افکار دیگران از طریق گوش دادن ، تاثیر زیادی در پابرجایی روابط انسانی داشته است برای همین رادیو خیلی راحت در جوامع انسانی گسترده شد . رادیو ویرا صدای گردشگری ایران است .

فهرست