داسـتـان ما

مسئولیت اجتماع ویرا

تبلیغات بنری روز به روز خلاقیت‌های بیشتری را به خود می‌بیند و بنرهای مختلف با جذابیت‌های بیشتری نمایش داده می‌شوند. از این رو باید با برخی از اصول طراحی گرافیک آشنا باید تا بنرهای مناسبی را طراحی کنید.

مخاطبان ویرا

به این ترتیب، با نمونه‌های بنرهای کارآمد آشنا خواهید شد و همچنین، برای یادگیری بیشتر، از نمونه طراحی بنر با فتوشاپ (همراه با فایل لایه‌باز) استفاده می‌کنیم تا طراحی این بنرها را با فتوشاپ نیز یاد بگیرید.

چرا ویرا

تبلیغات بنری روز به روز خلاقیت‌های بیشتری را به خود می‌بیند و بنرهای مختلف با جذابیت‌های بیشتری نمایش داده می‌شوند. از این رو باید با برخی از اصول طراحی گرافیک آشنا باید تا بنرهای مناسبی را طراحی کنید.

جشنواره ها
مسابقات
آموزش
مشاوره
مشاوره تخصصی
نمایشگاه
فهرست