جشنواره

منظور از موضوع این دوره ثبت، نمایش و معرفی فرهنگ پوشش بومی و محلی در اقوام اصیل ایرانی است. تنوع رنگ و طرح، شیوه های تولید، انواع کاربری ها به تناسب آداب و سنن محلی، خصوصیات اقلیمی مرتبط با لباس ها و پوشش های محلی، جایگاه اجتماعی و… در محیط اصلی می باشد. جشنواره ملی عکس ویرا با تلاش برای حضور در تقویم ثابت جشنواره های فرهنگی و هنری و با اتکا به توان هنرمندان عکاس و گردشگران آماتور و حرفه ای و با موضوعات مستقل سالانه اهداف زیر را در نظر دارد.

blank

چالش

چالش ها یک برق سریع ذهنی هستند برای توجه به یک موضوع . برای درگیری ذهن با آن و دیدن تفاوت زاویه نگاه خودمان با دیگران . خانه گردشگری ویرا با ایجاد چالش هایی در حوزه گردشگری سعی دارد برخی موضوعات را دوباره زنده کند یادآوری کند یا به آن واسطه کار آموزشی که مسئولیت اجتماعی خود می داند را در این قالب انجام دهد . خوب است که نگاهی به چالش های انجام شده بیندازید . اگر ایده ای دارید حتما با پشتیبانی خانه گردشگری مطرح کنید . استقبال می کنیم .

blank

شاید بپسندید

فهرست