۷۰ اثر برگزیده بخش اول جشنواره عکس ویرا

اعلام پنج برنده برگزیده جشنواره ملی عکس ویرا

جلسه داوری نخستین جشنواره عکس ویرا با موضوع لباس اقوام در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ و در محل خانه گردشگری ویرا با حضور دبیر جشنواره، دبیر هنری جشنواره و اعضاء گروه داوری برگزار شد. در مرحله نخست انتخاب از میان تعداد ۱۱۰۰ عکس رسیده از ۵۰۰ نفر عکاس، با توجه به موارد مندرج در فراخوان و بررسی های اولیه؛ تعداد ۴۲۱ عکس به مرحله داوری راه یافت. سپس با توجه به گستردگی و مفاهیم متنوع موضوع، هیئت داوری در چهارچوب های تعیین شده توسط شورای سیاستگزاری وارد بحث شدند. داوری بر اساس کیفیات عکاسانه، تعلقات فرهنگی و جغرافیایی، حفظ کرامت انسانی و اخلاق حرفه ای عکاسی، تنوع قومیت ها، تعبیر درست از مستندسازی لباس اقوام مطابق خواست فراخوان و… انجام شد. از آنجا که مجموعه انتخابی حائز ویژگی های تقریباً هم سطحی بود، مدیر جشنواره با پیشنهاد گروه داوری و دبیرهنری مبنی بر اضافه شدن حداقل بیست عکس به سقف پنجاه تایی اعلام شده پیشین موافقت کرد. در نهایت جشنواره؛ هفتاد عکس را شایسته حضور در کتاب یا نمایشگاه و هفت عکس را به عنوان آثار برتر، در قالب پنج اثر برگزیده و دو اثر مورد تقدیر، معرفی کرد. بدیهی است این مجموعه به مناسبت اهداف جشنواره انتخاب شده و به معنی انتخاب مطلق آثار نیست. جشنواره از تمامی کسانی که با ارسال عکس همراه این رویداد بودند اعلام سپاس کرده و دوره های آتی را با انگیزه ای دوچندان در دستور کار خود قرار می دهد.

۷۰ اثربرگزیده مرحله اول جشنواره ملی عکس ویرا