فنون برگزاری تور نجومی کودک

حرف از کهشکان ها و پدیده های نجومی که پیش می آید، همه چیز کمی پیچیده به نظر می رسد.

صحبت از ورای زمین نیاز به زبان ساده دارد، چون ابعادش دور از ذهن ماست، مخصوصا وقتی بخواهیم برای کودکان از این پدیده ها بگوییم، دقت و مهارت بیشتری نیاز داریم، تا با هدایت صحیح ذهن کنجاوشان دنیای تازه ای را به روی شان باز کنیم.

انتقال اطلاعات ساده و کاربردی نجومی به کودکان بستر ارتباط عمیق آن ها را با آسمان، طبیعت و جغرافیا فراهم می کند.

برای برگزاری تور تخصصی نجوم برای کودکان، راهنمای نجومی باید چه مهارتی هایی داشته باشد و چه طور این مفاهیم علمی را در قالب سفر و بازی برای بچه ها قابل فهم کند؟ در این ویدیو به دقت و روشنی این ویژگی ها و مهارت ها توضیح داده شده است.

  • فنون برگزاری تور نجومی کودک شامل 3 بخش است:

  • اهمیت برگزاری تور نجومی برای کودکان (4 دقیقه و 35 ثانیه)
  • اصول برگزاری تور نجومی برای کودکان (16 دقیقه)
  • معرفی کمک آموزشیها (3دقیقه و 17 ثانیه)