بهمن سلطان احمدی دانش آموخته رشته معماری و معماری دوران اسلامی.
از سال 1393 مدرس درس های آشنایی با معماری ایران، آشنایی با هنر اسلامی، جزئیات بناهای تاریخی و مرمت آثار تاریخی در دانشگاه های علم و صنعت، میراث فرهنگی، سوره و دانشگاه آزاد است.
او از سال 1395 به آموزش راهنمایان گردشگری مشغول است و مقالات متعددی در حوزه معماری ایران در مجلات و همایش ها منتشر کرده است.