شاهان و پهلوانان پیشدادی و کیانی

پیش از این که تاریخ ایران باستان با مستندات باستان‌شناسی بر ما هویدا شود، طبق روایات بازمانده از گذشته ایرانیان به تاریخی باور داشتند که اکنون آن را تاریخ اساطیری می‌نامیم. منابع مکتوبی چون شاهنامه‌ها، از شاهان و پهلوانان و یلانی سخن گفته‌اند که در گذشته‌های دور در ایران زندگی می‌کردند و این سرزمین را از گزند اهریمنان و دشمنان محفوظ نگاه داشتند. این داستان‌ها، از مهم‌ترین عوامل سازنده‌ فرهنگ ایران زمینند و شناخت‌شان، برای حفظ و بالیدن این فرهنگ ضروری‌ست.

در کارگاه‌های پیش از خلقت مینوی گفتیم و خلقت گیتی در سه هزار سال دوم. گفتیم که در سه هزاره‌ سوم با یورش اهریمن به جهان، جغرافیای اساطیری شکل گرفت و مردمان که از اعقاب مشی و مشیانه، نخستین زوج بشر بودند، بر پشت گاو هدیوش در جهان پراکنده شدند تا نژادهای گوناگون بشر را شکل دهند. در این کارگاه برآنیم در ادامه، با معرفی پادشاهان و پهلوانان این دوران، زمینه‌ آشنایی بیش‌تر را با تاریخ اساطیری ایران در زمان پیشدادیان و کیانیان فراهم سازیم.

سرفصل ‌های کارگاه در جلسه اول:

 • سلسله‌ پیشدادیان
 • هوشنگ و تهمورث
 • داستان جمشیدشاه
 • داستان فریدون و ضحاک و کاوه‌ آهنگر
 • داستان منوچهرشاه و آرش کمانگیر
 • داستان سام نریمان و زال زر

سرفصل ‌های کارگاه در جلسه دوم:

 • سلسله‌ کیانیان
 • کیقباد
 • کیکاووس
 • رستم زال و هفت خوان
 • سیاوش
 • کیخسرو
 • لهراسب و گشتاسب

هزینه:

130 هزار تومان

نوع کارگاه:

آفلاین

مدرس:

شمیم ولیان، کارشناس ارتباط، تصویری( شاخه تصویرسازی) ،پژوهشگر و مدرس تاریخ هنر و اساطیر ایران،کارشناس ارشد فلسفه‌ هنر از دانشگاه هنر تهران و پژوهشگر و مدرس تاریخ هنر و میراث فرهنگی است.ولیان، راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی است و سابقه اجرای تور در موزه‌ها و سایت‌های فرهنگی را دارد

مدت زمان:

۲ جلسه ۳ ساعته