فنون برگزاری تور پرنده نگری کودک

برای رسیدن به محیط زیستی پایدار، باید تلاش کنیم که ما انسان ها هم با طبیعت آشنا بشویم و دوستش داشته باشیم. البته این آشنایی زمانی مؤثر است که هم به روشی صحیح انجام شود و هم در سن مناسب.
یکی از شاخه های مهم اکوتوریسم در جهان، پرنده نگری است که بهتر است از کودکی و طبق اصول آموزش داده شود.
این که چطور می توانیم کودکان را به دنیای پرندگان علاقه مند کنیم؟ راهنمای تور پرنده نگری کودک چه اصولی را باید رعایت کند و نکته ها و دقت نظرهای دیگر، همه و همه، در این مجموعه پاسخ داده می شود.

ویدیوی آموزشی راهنمای تخصصی تور پرنده نگری کودک شامل این سرفصل هاست:

. تعریف پرنده، پرنده شناسی و پرنده نگری (3 دقیقه)
. اهمیت برگزاری تور پرنده نگری برای کودکان (4 دقیقه)
. اصول برگزاری تور پرنده نگری برای کودکان (12 دقیقه)
. معرفی منابع کمک آموزشی ها (4 دقیقه و 38 ثانیه)