اصول تسهیلگری کودک

کودکان موجوداتی تأثیرپذیرند که هرگونه رفتار و کلامی در روند ذهنی و زندگی آن ها اهمیت فراوانی دارند. بنابراین؛ افرادی که با کودکان در ارتباط هستند و با آن ها کار می کنند و به عنوان معلم، مربی و راهنمای تور نقش ایفا می کنند باید بدانند که تسهیلگری یکی از مهم ترین مهارت هایی است که آن ها را در عملکرد بهتر و درست کمک می کند. تسهیلگر بستر آموزش و یادگیری را برای کودک بدون دخالت و گاهاً نظارت مستقیم فراهم می کند.

تسهیلگر کودک عهده دار فراهم کردن امنیت جسمی و روحی و روانی کودک است تا با کم ترین آسیب به بیشترین بهره وری با بالاترین کیفیت یادگیری برسند.

قدرت تسهیلگر در شنونده فعال بودن و مشاهده گر بودن است و به وسیله این مهارت های فردی می تواند نقش درستی در روند زندگی کودک ایفا کند.

سرفصل های کارگاه:

  • تسهیلگری چیست؟
  • تسهیلگر کیست؟
  • تسهیلگری کودک چیست؟
  • تسهیلگر کودک کیست؟
  • اهمیت و تأثیرات تسهیلگری برای کودکان
  • ویژگی های تسهیلگری و تسهیلگر کودکان
  • اصول و فنون تسهیلگری کودکان

هزینه:

175 هزار تومان

نوع کارگاه:

آفلاین

مدرس:

ریحانه جمالی هنجنی، طراح دوره راهنمای تخصصی گردشگری کودک

ریحانه جمالی هنجنی کارشناس جغرافیای طبیعی و کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم است.
جمالی سال ها است که در حوزه گردشگری تدریس می کند و طراح دوره رانمی تخصصی گردشگری کودک در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
جمالی از سال ۱۳۹۵ در حال تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص برای برگزاری تور کودکان است و استانداردهای لازم را برای کودکان ۴ تا ۱۲ سال تعیین کرده است.
ریحانه جمالی، طراح طرح همیار گردشگر است که پایین وزارت آموزش و پرورش و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است که برای دانش آموزان مدارس طراحی شده است.
ریحانه جمالی تورهای طبیعتگردی برای کودکان و خانواده های آن ها برگزار می کند و طراح تورهای مخصوص کودکان است.

مدت زمان:

۴ ساعت آموزشی