آموزش مفاهیم کلی موزه

در قرن معاصر به دلیل نقش غیر قابل انکار موزه‌ها در توسعه‌ی جوامع پیشرو، داشتن اطلاعات برای فعالان و علاقه‌مندان به این حوزه امری ضروری به حساب می‌آید. مفاهیم کلی، مهم و کاربردی موزه، هم به اهالی موزه، هم اهالی حوزه‌های مرتبط به آن و هم علاقه‌مندان کمک می‌کند تا بهترین شناخت را پیدا و به عملکرد بهتر دست پیدا کنند. برای اینکه زیرساخت‌های یک حوزه به درستی ساخته و در جوامع فراگیر شود، نیاز به دانستن مفاهیم بنیادین آن وجود دارد تا راه و مسیر صحیح مشخص شود. تمام نکات کلیدی، کلی، بنیادی و کاربردی را در ارتباط با موزه در این ویدیو آموزش می‌دهیم.

ویدیوی آموزشی مفاهیم کلی موزه شامل 7 بخش می‌باشد؛

  1. پدیدارشناسی و منشاء لغوی موزه (5 دقیقه و 42 ثانیه)
  2. تعریف موزه (8 دقیقه)
  3. انواع موزه (9 دقیقه)
  4. ریخت‌شناسی موزه ( 14 دقیقه و 40 ثانیه)
  5. فواید موزه (9 دقیقع و 14 ثانیه)
  6. موزه‌داری (8 دقیقه و 35 ثانیه)
  7. موزه‌شناسی جدید ( 4 دقیقه)