تاریخ اورارتو

اورارتوها در زمان خودشان جزو اقوام مهم و تأثیرگذار فلات ایران در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، هنری و علمی بوده‌اند، اما کم‌تر به آنها پرداخته و کم‌تر هم شناخته شده‌اند. بسیاری از آثار اورارتوها در کشورهایی همچون عراق، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان و به خصوص ایران است.

دانستن این‌که اورارتوها چه کسانی بودند؟ کجا زندگی می‌کردند؟ چه ویژگی‌هایی داشتند؟ باورهای‌شان چه بوده و چه اقدامات بزرگ و خاصی انجام دادند؟ چطور بر فرهنگ‌های هم‌جوار خودشان و فرهنگ‌های بعدی تأثیر گذاشتند؟ و در نهایت چه سرانجامی پیدا کردند؟ بسیار مهم است. همه‌ی این سؤال‌ها در بررسی گوشه‌هایی از تاریخ و فرهنگ اورارتوها در این ویدیوی آموزشی پاسخ داده خواهد شد

ویدیوی آموزشی تاریخ اورارتو شامل 5 بخش می‌باشد؛

  • پدیدارشناسی واژه‌ی اورارتو و جغرافیای سیاسی آن‌ها (5دقیقه و 31 ثانیه)
  • تاریخ سیاسی اورارتوها (7 دقیقه و 30 ثانیه)
  • زبان، خط، هنر و معماری اورارتوها (5 دقیقه)
  • مذهب اورارتوها (4 دقیقه و 23 ثانیه)
  • آثار اورارتویی در موزه‌های ایران و جهان (46 ثانیه)