فرش دستبافت یا همان دستبافته‌داری، یکی از برجسته‌ترین هنرهای سنتی ایران است؛ هنری که از گذشته بخش زیادی از آن وابسته به عشایر و روستاییان بوده است.

ما با شناخت بیشتر فرش پی می‌بریم که این دستبافته صرفاً یک گستردنی نیست و ابعاد بسیار زیادی برای یادگیری و شناخت دارد.

در این کارگاه، در کنار هم انواع بافته‌ها را مرور می‌کنیم، نوع بافت آن‌ها را یاد می‌گیریم و به نقش هر کدام در زندگی روزمره اشاره خواهیم کرد. این آموزش به شناخت ما درباره مردم محلی ایران به خصوص عشایر کمک می‌کند و می‌توان شیوه زندگی آن‌ها را تا حدودی چه در گذشته و چه امروز شناخت.

اهمیت شناخت این بافته‌ها در این است که بخشی از فرهنگ، سنت و رسوم ما ایرانیان در این بافته‌ها نهفته است. بخش بزرگی از علم گردشگری وابسته به شناخت عشایر و روستاییان است و چه بهتر که بیشتر از آن‌ها و هنرشان بیاموزیم.

کارگاه آموزشی آشنایی با دستبافته های داری ایران سرفصل‌های زیر را شامل می‌شود:

  • معنی لغوی فرش دستبافت
  • فرش در میان عامه مردم
  • ابعاد مختلف فرش
  • معرفی دست بافته‌های پرزدار ایران
  • معرفی تخت بافته‌های ایران
  • بررسی پرکاربردترین دستبافته‌های داری