سفال عصر آهن

شناخت سیر تکامل تاریخ بشر برای بسیاری مهم و جالب است. خیلی از این اطلاعات را بررسی آثار به‌جا مانده از تمدن‌ها نشان می‌دهد. در این بین، این سفال‌ها هستند که نشان‌دهنده‌ی پیشرفت‌های صنعتی و فرهنگی یک دوران و یا خط سیر حرکت و مهاجرت اقوام مختلف و تبادلات تجاری آنها می‌باشند.

سفال عصر آهن هم به‌خوبی مشخصات دوران خودش را بیان میکند، اینکه چه حکومت‌هایی در این دوران در فلات ایران وجود داشتند، تفکر آن‌ها و اعتقادات‌شان به چه صورتی بوده است و بسیاری از این دست را در این ویدیو آموزش می‌دهیم.

ویدیوی آموزشی سفال عصر آهن شامل 5 بخش می‌باشد؛

  • مشخصات عصر آهن و سفال آن (6 دقیقه و 52 ثانیه)
  • مشخصات سفال اورارتو (1 دقیقه و 37 ثانیه)
  • مشخصات سفال مانا (5 دقیقه و 55 ثانیه)
  • مشخصات سفال ماد (6 دقیقه و 14 ثانیه)
  • روش پخت سفال خاکستری (3 دقیقه و 18 ثانیه)