گردشگری و توسعه پایدار

نخستین گام از اهداف برگزاری این کارگاه ایجاد هویت در موضوع گردشگری دریایی است. با معرفی این نوع از گردشگری، انواع آن مورد بررسی قرار می گیرد تا گردشگران و علاقه مندان به این نوع از گردشگری بتوانند با سفر به نواحی دریایی به شکل متفاوتی از مواهب و ارزش های آن لذت برده شده و ضمن حفاظت از منابع آن بهره ببرند.

سرفصل ‌های این کارگاه:

  • تاریخچه و تعریف گردشگری دریایی
  • انواع گردشگری دریایی گردشگری دریایی و پایداری اکوسیستم های دریایی
  • انواع اکوسیستم های دریایی
  • گردشگری دریایی و ارتباط آن با فرهنگ مردم ساحل نشین
  • حقوق دریا برای مسافرت و گردشگری دریایی
  • تأثیر گردشگری بر اکوسیستم های دریایی
  • کسب و کار در گردشگری دریایی و اصول آن

هزینه:

100 هزار تومان

نوع کارگاه:

آفلاین

مدرس:

شهرام شرفی، فارغ التحصیل رشته بوم شناسی دریایی در مقطع دکتری
مدرس دروس بوم شناسی و جانور شناسی و ماهی شناسی و بیوتکنولوژی و روش تحقیق و

مدرس آشنایی با ماهیان و آبزیان ایران و اکولوژی و حفاظت در زمینه اکوتوریسم
نویسنده مقالات و پژوهشگر در زمینه بوم شناسی دریایی و گردشگری دریایینویسنده کتاب های اکولوژی دریا و اقیانوس (با تأکید بر خلیج فارس و دریای عمان) و کتاب اکولوژی و حفاظت (جستاری در ارتباط شناسی طبیعت برای رسیدن به فرهنگ حفاظت در اکوتوریسم)

مدت زمان:

۳ ساعت آموزشی