چگونه آگاهانه به طبیعت قدم بگذاریم ؟

حضور در طبیعت می‌تواند توسط گروه‌های مختلفی انجام پذیرد، که هرکدام به سهم خود می‌توانند به نسبت میزان حضورشان رفتارهایی مخرب یا سازنده داشته باشند؛ هوشمندسازی این رفتارها نه تنها به بالارفتن آگاهی فردی کمک خواهد کرد بلکه گامی سازنده در جهت حفظ و ارتقای توسعه پایدار خواهد بود.

مخاطبان کارگاه:

افراد در این آگاهی رسانی به ۴ دسته کلی تقسیم خواهند شد:

1 ) جوامع محلی

بالا بردن سطح آگاهی جوامع محلی نسبت به ارزشهای محیط اطراف به عنوان افراد بومی که زمان بیشتری را در آن منطقه سپری می‌کند و همچنین اصلاح رفتار های زیست محیطی آنها می‌تواند گام موثر و همچنین پایداری در محافظت از منطقه بردارد.

2 )گردشگر

 حضور گردشگران در مناطق بکر و کمتر شناخته شده در اغلب مواقع به شکل فصلی و غیر دائمی است.  اما این حضور اگر با دانش و آگاهی کافی نباشد باعث از بین بردن اعتماد جامعه میزبان مقاومت در برابر پذیرش گردشگر و همچنین از بین بردن ظرفیت های منطقه برای نسل های بعدی خواهد بود.

3 )محققین و پژوهشگران

  نتایج پژوهش های یک محقق به هر میزان از ارزش را نمی‌توان با ارزش یک منطقه طبیعی قیاس کرد به اهدافی که یک پروژه علمی و تحقیقاتی دنبال می کند نباید مانع و سد راه اهداف فعالین محیط زیستی باشد که سالیان طولانی برای حفظ و نگهداری یک منطقه تلاش‌های شبانه‌روزی داشتند،  در نتیجه رعایت اصول ورود آگاهان به منطقه خاص می‌تواند زمینه همکاری و عدم همکاری جوامع را برای ادامه پژوهش فراهم کند

4 )راهنمای گردشگری

در هر تور طبیعت گردی به طور متوسط ۱۵ الی ۲۰ نفر به سرپرستی یک راهنمای طبیعت گردی وارد منطقه می‌شوند.

تصور کنید هر کدام از این ۱۵ نفر یک خط ها و اشتباه محیط زیست را از خود به جای بگذارند این ۱۵ رفتار مخاطره آمیز را در تعداد گروههای که سالیانه وارد آن منطقه می شوند ضرب کنید یک راهنمای آگاه و هوشمند از فرصت همراهی ۱۵ نفر میتواند ۱۵ اثر حفاظتی از خود به جای بگذارد  هم  میسر نمی شود  مگر با آموزش.

 تمام این گروه ها با استفاده از کسب آگاهی لازم از ظرفیت منطقه می‌تواند گام هوشمند در جهت حفظ و نگهداری آن منطقه برداشته و در عین حال یک تجربه بی نظیر از مشاهده گری آگاهانه در طبیعت داشته باشند.

 در این کارگاه سعی داریم تا تمام  این رفتارها را شناسایی،  اصلاح  و همچنین تقویت کنیم.

هزینه:

200 هزار تومان

نوع کارگاه:

آنلاین

مدرس:

ظهیر تهرانی فعال محیط زیست

مدت زمان:

۲ ساعت