گردشگری ارزش مبنا (راه نجات گردشگری ایران)

مفهوم ارزش در گردشگری با آن چیزی که ما فکر می کنیم فرق دارد. بسیاری اتفاق ها شاید از نظر ما ارزشی نداشته باشند، اما می توانند در گردشگری معنای متفاوتی پیدا کنند. به عنوان مثال؛ حجاب، سنت و مدرن بودن کنار هم، نوع سیاست ما، خرابه های تاریخی و موقعیت استراتژیک ما، به روز نبودن بعضی از روستاها و بسیاری موارد دیگر. بنابراین؛ در ایران پتانسیل های زیادی داریم که به راحتی می توانیم برای گردشگران آن ها را به ارزش تبدیل کنیم.

یک گردشگر خارجی به دنبال تجربه زیست مردم کشورهای دیگه است. این جمله چه معنایی دارد؟ یعنی این که اگر به آن ها بگوییم روسری سرشان کنند، یا لباس محلی بپوشند یا مکان های مذهبی را ببینند مقاومتی نمی کنند به دلیل این که به ایران آمده تا این تجربه ها را کسب کند.

سرفصل ‌های این کارگاه:

  •  مفهوم ارزش
  •  مفهوم ارزش در گردشگری
  •  راهکارهای انتخاب ارزش در گردشگری
  •  مفهوم گردشگری ارزش مبنا
  •  توسعه گردشگری ایران بر مبنای ارزش های موجود

هزینه:

115 هزار تومان

نوع کارگاه:

کارگاه آنلاین

مدرس:

ریحانه جمالی هنجنی، طراح دوره راهنمای تخصصی گردشگری کودک

ریحانه جمالی هنجنی کارشناس جغرافیای طبیعی و کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم است.
جمالی سال ها است که در حوزه گردشگری تدریس می کند و طراح دوره رانمی تخصصی گردشگری کودک در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
جمالی از سال ۱۳۹۵ در حال تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص برای برگزاری تور کودکان است و استانداردهای لازم را برای کودکان ۴ تا ۱۲ سال تعیین کرده است.
ریحانه جمالی، طراح طرح همیار گردشگر است که پایین وزارت آموزش و پرورش و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است که برای دانش آموزان مدارس طراحی شده است.
ریحانه جمالی تورهای طبیعتگردی برای کودکان و خانواده های آن ها برگزار می کند و طراح تورهای مخصوص کودکان است.

مدت زمان:

۳ ساعت آموزشی