سه هزار سال چهارم از دین زرتشت تا فرَشگرد

سرانجام داستان اسطوره‌های ایران زمین به پایان خود نزدیک می‌شود!

جهان اساطیری در ابتدای زمان خود، به امید پایان سلطه و حضور اهریمن در جهان، به مدت زمان 12 هزار سال محدود شد. سه هزار سال نخست به آفرینش مینوی اختصاص داشت و سه هزار سال دوم به آفرینش پیش نمونه‌های خلقت گیتی. در سه هزار سال سوم، اهریمن به جهان تاخت و جهان دگرگون شد و به صورت کنونی درآمد، گیاهان و حیوانات از همه نوع در جهان گسترده شدند و از نخستین زوج خلقت، نژاد بشر پا گرفت و شاهان و پهلوانان پیشدادی و کیانی، داستان‌ها آفریدند.

سه هزار سال سوم در زمان پادشاهی لهراسب کیانی به پایان می‌رسد و چهارمین و واپسین سه هزاره، با آفرینش و دنیا آمدن زرتشت و پیام آوری او در زمان گشتاسب آغاز می‌شود. گسترش دین مزدیسنا، سرگذشتی پر از حماسه و اسطوره را برای پیروان این دین رقم می‌زند که بعد از مرگ زرتشت پیامبر نیز ادامه خواهد یافت. با آبستنی دوشیزه‌ای در آب دریاچه‌ کیانسه و با نطفه‌ زرتشت که تحت محافظت ایزدان، ایزدبانوان و فروشی‌هاست، نخستین منجی به نام هوشیدر به دنیا می‌آید و جهان قدمی به سوی پیروزی بر اهریمن برمی‌دارد. دومین دوشیزه، بعد از پایان دوران هوشیدر، از نطفه‌ زرتشت در آب کیانسه باردار شده و دومین منجی، هوشیدرماه را به دنیا می‌آورد و در نهایت از سومین دوشیزه، منجی نهایی، یعنی سوشیانس به دنیا می‌آید و در دوران او پیروزی نهایی خیر و نیکی بر اهریمن و نیروهای شر رقم خواهد خورد، نیکوکاران جاودان شده و جهان در نیکی مطلق تحت فرمانروایی اورمزد در آمده و زمان کرانمند به زمان بی‌کران خواهد پیوست.

سرفصل ‌های این کارگاه:

  • به دنیا آمدن حضرت زرتشت
  • رسالت و اعلام پیامبری
  • حمایت گشتاسب / ویشتاسب
  • دوران اوشیدر/ هوشیدر
  • دوران اوشیدرماه / هوشیدرماه
  • سوشیانت/ سوشیانس و پایان جهان
  • فرشگرد، بازسازی و کمال جهان

هزینه:

65,000 هزار تومان

نوع کارگاه:

آفلاین

مدرس:

شمیم ولیان، کارشناس ارتباط، تصویری (شاخه تصویرسازی)، پژوهشگر و مدرس تاریخ هنر و اساطیر ایران، کارشناس ارشد فلسفه‌ هنر از دانشگاه هنر تهران و پژوهشگر و مدرس .تاریخ هنر و میراث فرهنگی است

.ولیان، راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی است و سابقه اجرای تور در موزه‌ها و سایت‌های فرهنگی را دارد

مدت زمان:

۳ ساعت آموزشی