تاریخ موسیقی ایران از عیلام تا قاجار

موسیقی در فلات ایران سابقه ‌ای بسیار کهن دارد به طوری که ردّ آن را تا پنج‌ هزار سال پیش یعنی تا قبل از تمدن عیلام می ‌توان پی گرفت. بعدتر و با ظهور تمدن عیلام و ارتباط میان این تمدن با تمدن بین ‌النهرین، موسیقی ایران غنی ‌تر شد و سازهای آن نیز متنوع ‌تر و کامل ‌تر. این تطور و تکامل در دوره‌ ساسانی به اوج خود رسید یعنی در دوره‌ ای که به موسیقی خُنیا گفته می ‌شد و به اهل موسیقی خنیاگر. بعد از ورود اسلام به ایران، موسیقی ایران نه تنها از میان نرفت، بلکه تحت ‌تأثیر نهضت ترجمه و تلاش‌ های فیلسوف و موسیقی ‌دانی هم چون فارابی، بُعدی نظری نیز پیدا کرد و به این ترتیب، شاید برای نخستین بار، تئوری موسیقی در ایران زاده شد. سال ‌های تمدن اسلامی برای موسیقی ایران، سال ‌های درخشان غنای نظری و عملی موسیقی و تنوع و دقت بیشتر سازها و آوازهاست؛ روند درخشانی که تا ظهور دولت صفوی در ایران ادامه داشت، ولی از صفویه به بعد اوضاع به کلی دگرگون شد و در دوران قاجار هم که بحث تجدّد پیش آمد و صد البته ضبط صفحه. در این کارگاه، خط سیر تحول و تکامل موسیقی ایران را از دوران باستان تا اواخر قاجاریه هم از بُعدی نظری بررسی خواهیم کرد و از بُعدی عملی خواهیم شنید. سازشناسی هم جزء مهم این کارگاه خواهد بود.

سرفصل ‌های جلسه‌ اول:

  •  ریشه ‌های موسیقی ایران
  •  موسیقی ایران باستان
  • موسیقی عیلام
  • موسیقی ماد
  • موسیقی هخامنشی
  • موسیقی اشکانی
  • موسیقی ساسانی

سرفصل ‌های جلسه‌ دوم:

  •  موسیقی ایران در دوران اسلامی
  •  موسیقی ایران در دوره‌ صفوی
  •  موسیقی ایران در دوره‌ قاجار

هزینه:

95 هزار تومان

نوع کارگاه:

آفلاین

مدرس:

امیر خرمی، دانش ‌آموخته‌ کارشناسی ارشد جامعه شناسی در دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، که موضوع پایان‌ نامه ایشان در حوزه‌ جامعه ‌شناسی تاریخی و جامعه‌ شناسی انقلاب مشروطه است.

خرّمی، مدرس تاریخ و تاریخ معاصر ایران است و در دوره راهنمایان تورِ مؤسسه های زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدریس می کند. او سال هاست که در حوزه تاریخ، تحقیق و پژوهش می کند.

مدت زمان:

شش ساعت آموزشی در دو جلسه سه ساعته