کارگاه راه‌کارها و چالش‌های راه‌اندازی کسب‌وکار گردشگری در خانه گردشگری ویرا برگزار خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به سایت ویرا مراجعه کنید.