در دنیای امروز، آموزش حضوری و مجازی، تکمیل کننده همدیگرند. در کلاس ها و کارگاه های حضوری تعامل بیشتری با استاد وجود دارد و در این سطح از تعامل، یادگیری و آموزش درست اتفاق می افتد. در عین حال، به دلیل کمبود زمان، آموزش مجازی هم می تواند بسیار کمک کننده باشد.

null

دوره های حضوری پیش رو

blank
null

دوره های غیر حضوری پیش رو

null

دوره های برگزار شده

فهرست