باشگاه لیدران ستاره دار

باشگاه لیدران ستارگان

خانه گردشگری ویرا با هدف گسترش گردشگری پایدار ، اقدام به راه اندازی باشگاه لیدران ستاره دار نموده است.

 لذا از تمامی راهنمایان طبیعت گردی و تاریخی – فرهنگی  ایران زمین برای عضویت و بهره مندی از خدمات این باشگاه دعوت می نماید.

این طرح در ۵ سطح با شرایط و مزایای متفاوت برای راهنمایان طراحی شده است

ثبت نام در باشگاه لیدران ستاره دار

کلیک کنید!

 

اهداف باشگاه:

 1. ارتقاء دانش تخصصی راهنمایان
 2. فراهم نمودن خدمات و امکانات اختصاصی
 3. ایجاد شبکه ارتباطی گسترده
 4. ایجاد بستر عادلانه درآمدزایی برای لیدر های سراسر کشور

مزایای عضویت در باشگاه:

ایجاد پروفایل حرفه ای در سایت خانه گردشگری ویرا جهت معرفی به مخاطبین

معرفی فعالیت لیدران ستاره دار در اینستاگرام خانه گردشگری

حضور در کارگاه های تخصصی گردشگری

استفاده از تخفیفات ویژه برای راهنمایان

اولویت در رزرو تورهای فعال خانه گردشگری

اولویت در اطلاع از خدمات خانه گردشگری

امکان فراهم کردن موقعیت های منعطف در برگزاری تور به درخواست لیدر

استفاده از خدمات بیمه ای


لیدران تک ستاره

شرایط دریافت اولین ستاره

 • فعالیت در تورهای فعال خانه گردشگری ویرا
 • حضور در حداقل 1 کارگاه آموزشی

مزایای این سطح

ایجاد پروفایل حرفه ای معرفی راهنما

ارائه یک ویدیوی تخصصی آموزشی موجود از اساتید گردشگری به انتخاب راهنما

تخفیف 10 درصدی حضور در کارگاه های تخصصی

تخفیف 10 درصدی برای حضور راهنما وتخفیف 5درصدی 2نفر همراه در تورهای فعال خانه گردشگری

حضور در گردهمایی های ماهیانه راهنمایان ستاره دار خانه گردشگری (هفتانه های خانه گردشگری ویرا)


لیدران دو ستاره

شرایط دریافت ستاره دوم

 • فعالیت در تورهای فعال خانه گردشگری ویرا
 • حضور در حداقل 2 کارگاه آموزشی

مزایای این سطح

ایجاد پروفایل حرفه ای معرفی راهنما

ارائه دو ویدیوی تخصصی آموزشی موجود از اساتید گردشگری به انتخاب راهنما

تخفیف 20 درصدی حضور در کارگاه های تخصصی

تخفیف 20 درصدی برای حضور راهنما و تخفیف 5درصدی 2نفر همراه در تورهای فعال خانه گردشگری

حضور در گردهمایی های ماهیانه راهنمایان ستاره دار خانه گردشگری (هفتانه های خانه گردشگری ویرا)


لیدران سه ستاره

شرایط دریافت ستاره سوم

 • فعالیت در تورهای فعال خانه گردشگری ویرا
 • حضور در حداقل 3 کارگاه آموزشی
 • ارائه سه محتوای گوناگون با موضوع گردشگری

مزایای این سطح

ایجاد پروفایل حرفه ای معرفی راهنما

ارائه سه ویدیوی تخصصی آموزشی موجود از اساتید گردشگری به انتخاب راهنما

تخفیف 50  درصدی حضور در کارگاه های تخصصی

تخفیف 25 درصدی برای حضور راهنما وتخفیف 10 درصدی 2نفر همراه در تورهای فعال خانه گردشگری

امکان حضور در ایونت های هفتگی/ماهانه و سالیانه که در محل خانه گردشگری ویرا برگزار میشود

حضور در گردهمایی های ماهیانه راهنمایان ستاره دار خانه گردشگری (هفتانه های خانه گردشگری ویرا)


لیدران چهار ستاره

شرایط دریافت ستاره چهارم

 • فعالیت در تورهای فعال خانه گردشگری ویرا
 • حضور در حداقل 4 کارگاه آموزشی
 • ارائه پنج محتوا در قالب متن، عکس یا ویدئو با موضوع گردشگری به همراه 1 مقاله

مزایای این سطح

ایجاد پروفایل حرفه ای معرفی راهنما

ارائه پنج ویدیوی تخصصی آموزشی موجود از اساتید گردشگری به انتخاب راهنما

تخفیف 70 درصدی حضور در کارگاه های تخصصی

تخفیف 30 درصدی برای حضور راهنما وتخفیف 10 درصدی 2نفر همراه در تورهای فعال خانه گردشگری

امکان حضور در ایونت های هفتگی/ماهانه و سالیانه که در محل خانه گردشگری ویرا برگزار میشود

حضور در گردهمایی های ماهیانه راهنمایان ستاره دار خانه گردشگری (هفتانه های خانه گردشگری ویرا)


لیدران 5 ستاره

شرایط دریافت ستاره پنجم

فعالیت در تورهای فعال خانه گردشگری ویرا

حضور در حداقل 5 کارگاه آموزشی

تولید 7 محتوا در قالب متن، عکس یا ویدئو با موضوع گردشگری به همراه 2 مقاله

برگزاری حداقل یک ایونت هفتگی/ماهیانه یا سالیانه

مزایای این سطح

ایجاد پروفایل حرفه ای راهنما
حضور در اتاق فکر خانه گردشگری ویرا

اولویت نمایش پروفایل حرفه ای راهنمای در صفحه سایت رسمی خانه گردشگری ویرا

معرفی راهنما در صفحات اینستاگرام خانه گردشگری ویرا

ارائه 5  ویدیوی تخصصی آموزشی موجود از اساتید گردشگری به انتخاب راهنما

تخفیف 100 درصدی حضور در کارگاه های تخصصی

تخفیف 50 درصدی برای حضور راهنما وتخفیف 15 درصدی 2نفر همراه در تورهای فعال خانه گردشگری

امکان حضور در ایونت های هفتگی/ماهانه و سالیانه که در محل خانه گردشگری ویرا برگزار میشود

حضور در گردهمایی های ماهیانه راهنمایان ستاره دار خانه گردشگری به عنوان عضو شورای راهبردی (هفتانه های خانه گردشگری ویرا)

امکان اجرای طرح های پیشنهادی با پشتبانی خانه گردشگری ویرا

اساسنامه اخلاقی باشگاه لیدران ستاره دار

 • تبعیت از قوانین و عرف جامعه
 • تلاش در جهت ارتقای سطح آگاهی ئ دانش در طول زمان عضویت

شرایط ثبت نام در باشگاه گردشگری لیدران ستاره دار:

 1. دارا بودن کارت رسمی راهنمای گردشگری
 2. پذیرش اساسنامه اخلاقی باشگاه لیدران ستاره دار

راه های ارتباطی:

09337007914

09044907914

@viratouriusmhouse

@vthtours

بروشور باشگاه لیدران ۵ ستاره

ثبت نام در باشگاه لیدران ستاره دار